HABERLER

Mesleki Yeterliliklerin Önemi

Türkiye’de mesleki yeterlilik sisteminin varlığı ve sağlıklı işlemesi, bir yandan çalışanların diğer yandan da işverenlerin işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet etmekte ve eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacını gerçekleştirmek için önemli bir araç olmaktadır.

Bu yüzden, temel amacı “AB ile uyumlu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek” olan Mesleki Yeterlilik Kurumu bu konudaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacak olan AB fonlu bir projedir.

Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarının, hızla değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullara bağlı olarak, sürekli yeniden şekillenen ihtiyaçlarına uygun meslekleri belirleyen, bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil eden sistemin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Böylelikle zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, günümüzün iş hayatında bireylerden kendilerine bir kariyer sağlayabilmeleri için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan inşaat boyacısı, sıvacısı, döşemeci vb. dahi çalıştırılamayacaktır. Sadece bakanlıktan ustalık belgesi almış olanlar ile meslek dalında diploma sahip olanlar bu uygulamadan muaf tutulacaklardır.

Akaryakıt istasyonlarında hizmet verecek tüm teknik personelin mesleki yeterliliğinin olması gerekmektedir. Akaryakıt tesisatı projelendirilmesinden saha montajına kadar tüm noktalarda çalışanların mesleki yetkinliği ve ilgili TSE 12820 akaryakıt istasyonu için gereken emniyet gereklerini yerine getirilmesi aynı zamanda istasyon sahibi ve ana dağıtım firmasının da sorumluluğunda olduğu unutulmaması gerekmektedir.

Share