Tora Petrol hakkında

Hakkında

1998 yılında İstanbul’da kurulan Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. akaryakıt, LPG, CNG sektörünün işletim, ekipman ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri vermektedir. Projelendirme, uygulama, periyodik ve koruyucu bakım, makine teçhizat üretim ve hazır ürün satışı faaliyetlerinin yanı sıra, isteğe yönelik (terzi modeli) profesyonel çözümler üreten bir kuruluştur.

TORA A.Ş. kurucuları ve üst yönetimi petrol arama da dâhil, akaryakıt sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş mühendislerden oluşmakla, sektörde en fazla uzman mühendis istihdam eden Firma konumundadır.

İlklerin öncüsü olan TORA, akaryakıt servis sektöründe koruyucu bakım programını tasarlamış, ilk uygulamasını başlatmış ve bu önemli hizmeti sektöre kazandırmıştır. Koruyucu bakım programını eş zamanlı olarak dünyada ilk olarak uygulanan “uzaktan riskli ortam monitörleme” projesini de on yılı aşkın süredir Ülkemizde başarı ile sürdürmektedir.

TORA, temsilcisi ve çözüm ortağı olduğu dünyanın önde gelen firmalarının “Avrupa Yükleniciler” listesinde yer alarak Avrupa ülkelerinde iş yapma yetkisine layık görülmüştür.

TORA, her biri konularında dünya lideri olan bir çok markanın Türkiye’de ve yakın coğrafi bölgelerde münhasır temsilciliğini sürdürmektedir

TORA, akaryakıt istasyonu altyapı, inşaat, tesisat, pompa, dalgıç, LED aydınlatma, hava su saati, mekanik, dispenser, elektrik ve akaryakıt otomasyon ile ilgili işlemlerin yanı sıra, petrol depolama/dağıtım firmalarına ve bünyelerinde akaryakıt depolama tesisi bulunduran endüstriyel tesislere mühendislik-proje-danışmanlık hizmetleri, gerekli ekipman temini, tesisi/montajı hizmetleri de vermektedir.

Son nesil fırçalı/fırçasız otomatik araç yıkama sistemleri, tünel tipi yıkama ünitelerinin temin, tesis ve servisinde pazar lideri konumundadır.

TORA, alternatif ve yenilenebilir çevre dostu enerjiler konusunda yürüttüğü AR-GE çalışmaları ve teknolojik uygulamaların yanında, bu sahada kullanılan ekipmanların üretimi için sürekli araştırma ve yatırım yapmaktadır. EN-VER-Enerji Verimliliği- kapsamında ışık/aydınlatma mühendisliği alanında AR-GE çalışmalarına LED sistemlerini de katarak, akaryakıt istasyonlarının aydınlatılmasında ekonomik ve görsel anlamda yeni bir perspektif ve ivme kazandırırken, Ülke enerji verimliliği ve enerji sarfiyatını azaltıcı önlemlerde de başı çekmektedir.

TORA, akaryakıt istasyonlarının tank temizliği, elektrik tesisatı ve kontrollü topraklama ölçümleri, saha ve altyapı kontrol işlerini kapsayan koruyucu periyodik bakım ve inceleme işlerinin yanı sıra, gaz detektör sistemi montaj ve kalibrasyon işlerini de yapmaktadır.

TORA, içinde sosyal ve spor tesislerini de barındıran yaklaşık 3000 m2 kapalı ve 4000 m2 açık alanlı İstanbul Merkez binasında 135 personeli ve tüm Ülkeye yayılmış 34 bölge servisi ile yukarıda açıklanan hizmetleri vermekte ve faaliyetlerine devam etmektedir.

Hedef ve İlkelerimiz

Hedeflerimiz
Orta uzun gelecekte enerji sektöründe TORA’yı görmek istediğimiz nokta:
•    Yurt içindeki faaliyetlerimizi yakın coğrafi bölgelere yaymış olmak
•    Sektörümüzde uluslararası platformda ilk akla gelen firmalardan olmak 
•    Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için alternatifsiz olmak
•    Çalışanlarımız için TORA’da çalışıyor olmak bir ayrıcalıktır.
•    İşletme yönetiminde sektördeki bütün firmalar TORA’yı örnek almaktadır.

İlkelerimiz ve Yaklaşımlarımız
Biz TORA olarak akaryakıt sektörünün işletim ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik hizmetlerini yaparak bu çerçevede uygulama, periyodik bakım, üretim ve ürün satışı faaliyetleri ile profesyonel çözümler üretiriz.

•    İnsan yaratıcılığı sahip olduğumuz en değerli kaynağımızdır. Bu kaynağı müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerde en ön planda tutarız. Kalıcı rekabet üstünlüğümüzde de bu kaynak ana parametredir.
•    Dürüst ve şirket değerlerine bağlı insanlarız.
•    Yaratıcı, üretken aynı zamanda istekli elemanlar ve alt yüklenicilerle çalışırız.
•    Mühendislik nosyonu ile olayları ve çevreyi değerlendiririz.
•    Teknik çalışmalarda her işin uzmanı proje lideri, diğerleri ise unvana bakılmaksızın destekleyici takım elemanları konumundadır.
•    Müşterilerimizin misyon ve vizyonlarını anlayarak çalışırız.
•    Müşterilerimizle ortak değerler yaratır ve bu değerleri koruruz.
•    Yaşam boyu sürekli öğrenir ve gelişiriz, kazandığımız değerleri ortak başarımız için etkin olarak kullanırız.
•    Bilimsel doğruları menfaatlerimiz doğrultusunda yorumlamayız.
•    Yaptığımız işlerde estetiğe önem verir, mükemmeli hedefleriz

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurumsal İlkelerimiz

Şirket yönetimi olarak insan yaratıcılığını, firma işleyişi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak değerlendiririz. İşimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı şirket kültürümüzün temel öğelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliştirdiğimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

Müşterilerimiz İçin Ne Düşünürüz

Önce müşterimizin ürün veya hizmet aldığı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiştirir sağlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. Müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru çözümü bulmak için çalışırız. Müşteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik gelişme ve değişimleri de gözeterek  fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız. Müşterilerimiz proje isimleri, soğuk istatistikler değil kanlı canlı bizim gibi duyguları olan insanlardır. Müşterilerimiz bizim dışımızda insanlar değil işimizin bir parçasıdır. Sektördeki yeni ürün ve uygulamaları tanıtır, müşterimizin hizmet standardını yükseltmeye çalışırız.

Kalite ve Standart Anlayışımız

Şirketin yaptığı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileştirilmesi için talepte bulunmak her şirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. İşimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iş potansiyelleri geliştiririz. Kalite anlayışımız gereği müşterilerimize verdiğimiz hizmet için kullandığımız ürünlerde, kabul edilmiş kalite standartlarını ararız. 

İş Güvenliği Anlayışımız

TORA işinin doğası gereği saha çalışmalarında daima risk faktörlerini değerlendirerek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. TORA işini yaparken müşterilerinin can ve mal varlıklarını, çalışanlarının can ve mal varlıklarını ve çevresel etkileri daima en ön planda tutar. İşimizi yaparken iş emniyeti kurallarına uyar, işin gidişi ile ilgili müşterilerimizi devamlı bilgilendiririz.

Çalışanlarımız İçin Anlayışımız

Çalışanlarımızın yaptığı işte sorgulayıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirlerde arkadaşlarına önder olması temel hedefimizdir. Şirket bu hedefe ulaşmak için çalışanlarına gerekli tüm eğitimleri verir ve referans dokümanlar sağlar.

Tedarikçiler için Anlayışımız

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde, beklentimiz olan kalite standardında ürün talep ederiz ve bu konuda tedarikçilerimizle ortak çalışma yaparız.

Yönetim Olarak Sorumluluklarımız

Şirket performansının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede hizmet ve süreçlerin performanslarını sürekli izleriz. Gerekli hedefleri belirler, kaynakları sağlar ve hedefleri gerçekleştiririz.
Tüm faaliyetlerimizi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre düzenler ve yürütürüz.

 

 

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımız işyerinde, çalıştıkları akaryakıt istasyonları ve şantiyeler başta olmak üzere her yerde sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularında sorumludurlar. Yaptığımız işin kalitesi, maliyeti ve zamanlaması ne kadar önemliyse sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularındaki sorumluluklarımız da en az o kadar önemlidir.

Genel olarak politikamız aşağıdaki konularda özetlenmektedir:

 • Çalıştığımız her yerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, çevre mevzuatına, güvenlik mevzuatına ve diğer şartlara uygun iş yaparız.
 • SEÇ-G kültürünü oluşturmak ve kurmak amacıyla SE-G bilincini arttırırız.
 • Çalışma yapılacak her yerde önce sağlık ve emniyet konularında proaktif (önleyici) önlemler alıp, daha sonra işe başlarız.
 • Kazaları engellemek için emniyetsiz durum bildirimlerine önem verip, sayılarını arttırırız.
 • Yaralanmaları ve sağlığın bozulmasını önlemek için çalışırız.
 • Personellerimiz hırsızlık, şiddet, terör olayları gibi olaylara karşı bilgilendiririz ve uyarırız.
 • Çalışma yapılacak her yerde meydana gelebilecek her türlü riski önceden değerlendirip, ona göre sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik açısından gerekli ekipmanları hazır bulundururuz.
 • Çalıştığımız yerde kazasız çalışmak, insanlara ve çevreye zarar gelmesini önlemek için elemanlarımıza periyodik olarak sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularında eğitimler verip, performanslarını sürekli ölçeriz.
 • Elemanlarımıza düzenli olarak yangından korunma ve ilkyardım eğitimleri veririz.
 • Elemanlarımız yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanırlar. Bunu sürekli kontrol ederiz.
 • SEÇ-G ile ilgili risklerimizi sürekli gözden geçiririz.
 • Diğer firmalar, rakipler ve işletmecilerle uyumlu ve koordineli çalışarak oluşabilecek her türlü riski minimuma indiririz.
 • İşle ilgili maliyet ve zaman planlaması yaparken sağlık ve emniyet kuralları da göz önünde tutup, buna göre iş programı ve maliyet analizi yaparız.
 • SEÇ-G Yönetim sürecimizin performansını sürekli gözden geçirip, iyileştiririz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kaynak tüketimimizi kontrol ederek, azaltırız.
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan kirliliği sürekli azaltmaya çalışırız.
 • Çevreye oil spill olmaması için gerekli tüm emniyet tedbirlerini önceden alırız.
 • Montajını yaptığımız malzemeler kaliteli ve sertifikalı malzemelerdir.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

 

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Değerli Müşterilerimiz,
Temel hedefimiz bizleri her zaman memnuniyetlerinizi aktarmak için aramanızdır.
Sizlerin dilek ve isteklerine cevap vermek için Müşteri İlişkileri Sorumlumuz sizlerin emrindedir.
Her türlü talep, öneri ve şikâyetleriniz için bizlere;
•    www.torapetrol.com
•    TORA Destek 0 850 222 87 22
•    Memnuniyet Anketlerimizden
ulaşabilirsiniz.

Şikâyetleriniz bize ulaştığında ilk işimiz hemen sizlere şikâyetiniz ile ilgili çalışmalara başladığımızı bildirmektir

Hizmetlerimiz ile ilgili tüm şikâyetlerinizi en geç 7 gün içinde, ürünlerimiz ile ilgili sorunlarınızı ise 15 günde çözmeyi taahhüt ediyoruz.

Tüm şikayetlerinizi, objektif, adil, ve tarafsız bir biçimde en kısa sürede çözmenin dürüstlüğümüzün ve çalışkanlığımızın bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.

Sizleri her aşamada bilgilendirmenin, sizlerin en önemli ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Şikayetleriniz ile ilgili kök neden analizi yapıp, bir daha oluşmasının engellenmesinin her şeyin üstünde olduğu bilincindeyiz.

Şeffaflığımız kendimize olan güvenimizdir.

Sizlerin fikirleri en değerli rehberimizdir.

Her şeyden önce sizlerin sağlığı ve çevremiz geldiğini hiçbir zaman unutmuyoruz.

Şikâyetleri ele alma proseslerimizi izler ve sürekli geliştiririz.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

 

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Temel Hedefimiz

Nihayi amacımız, hiçbir personelimizin sigara ve alkol kullanmamasını sağlamaktır.

•    Uyuşturucu madde kullanımı kesinlikle yasaktır.

•    Çalışma süresince alkol kullanımı ve alkol almış şekilde işe gelmek kesinlikle yasaktır.

•    Çalışma anı içinde sigara kullanımı kesinlikle yasaktır.

Eğitimler, Denetlemeler  ve Teşvikler

•    Personellerimize ve taşeronlarımıza periyodik olarak alkol ve uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda eğitim veririz.

•    Personellerimize düzensiz ama sık aralıklarla alkol metre ile alkol testi yaparız.

•    Tüm çalışanlarımıza yılda bir kez kan testi yaparız.

•    Mevcut kullanıcıları sigara ve alkolü bırakmaları yönünde teşvik eder, ödüllendiririz.

Personel Alımı

•    Yeni personel alımında sigara ve alkol kullanmayan kişileri tercih ederiz.

•    Yasaklara uymayan personel ile ilişkimizi hemen keseriz.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

 

 

SÜRÜŞ POLİTİKAMIZ

Temel Hedefimiz

Esas amacımız, planlanmış ve yapılandırılmış bir yönetim ve kontrol mekanizması ile tüm araç kazalarını önlemek, riskleri kontrol altında tutmak ve sürüş performansımızı arttırmaktır.

•    Tüm TORA araç kullanıcıları yasal yetki belgesine (Ehliyet, SRC belgesi, ADR Sertifikası) sahiptir.

•    Tüm araç kullanan personellerimize ve taşeronlarımıza periyodik olarak defansif ve ileri araç sürüş konularında eğitimler aldırırız.

•    Tüm personelimize defansif sürüş kültürü oluşturmak adına trafikte emniyet eğitimi veririz.

•    Uydu takip sistemi ile araç hız limitlerini kontrol ederiz.

•    Araçlar üzerindeki TORA Destek iletişim bilgileri sayesinde trafikteki duyarlı insanların bizleri uyarmasını bekleriz.

•    Saat 21:00’den sonra araç kullanmamaya çalışır, kullanılması durumunda izne tabi ederiz.

•    Uykusuzluk ile mücadele etmek için periyodik eğitimler veririz.

•    Personelimizin trafik cezası alıp almadığını kontrol ederiz.

•    Araç içine ve depo alanına trafik ile ilgili uyarılar asar, araç içi malzeme düzenine dikkat ederiz.

•    Araçlarımızın bakımlarını sürekli takip ederiz. 5 yıldan yaşlı araç bulundurmamaya çalışırız.

•    Sürüş emniyeti için çok önemli olan araç lastiklerinin basınçlarını ve diş derinliklerini sürekli ölçeriz. Araç lastiklerini gerekli zamanlarda değiştiririz.

•    Emniyetli araç kullanan personelimizi teşvik etmek amacıyla ödüller veririz.

•    Tüm araç kazalarını takip eder, kök nedenlerini bulur, eğitimlerde tüm personelimizle paylaşırız.

Yukarıda yazılan tüm maddelere uymayı taahhüt ederiz.

 

 

Tora Etik Davranış Kuralarımız için tıklayınız

Üyeliklerimiz

Sosyal Sorumluluk Projeleri

İTÜ Robot  Olimpiyatları Sponsorluğu

Van Deprem

Tora Petrol olarak  31.10.2011 tarihinde bölgeye tam donanımlı bir  mobil ekip göndererek  istasyonların SEÇ Emniyet kontrollerini yaparak bu üzücü olaya elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Van’a giden Mobil ekibimizde ;

• Bir adet Elektrik teknisyeni,

• Bir Adet Mekanik Teknisyeni

• Bir adet İnşaat Teknisyeni bulundu.

Yaklaşık bir hafta süren bu kontrollerin ardından istasyonlarla ilgili raporlar ana dağıtım firmalarını gönderildi.

Eğitime Destek

Ülkemizin aydınlık yarınları için bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeliyiz düşüncesi ile TORA kuruluşundan bu yana  eğitime destek vermektedir. TORA eğitime destek veren kuruluşlara katkı sağlamanın yanı sıra kendi bünyesinde staj ve burs imkanları ile de destek olmaktadır.

Kızılay Yardımları

Güney Asya Afetzedelerine yardım için Kızılaya destek verilmiştir.

Tarihi Projelere Destek

Şubat 2006 da başlatılan Tarihe Saygı Projesi ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde büyük bir değişim gerçekleşti. Tarihi projelere destek  mühendislik hizmeti sunduğumuz OPET  firmasının Tarihe Saygı Projesi yaptığımız destek ile olmuştur.

Bilimsel ve Çevresel Projelere Destek

Üniversitelerde gerçekleşen bitirme ve bilimsel yarışma projelerine destek verilmektedir. Özellikle Eco-Marathon yarışmaları yakından takip edilmekte ve ekiplere desteklenmektedir.