Yeraltı toprak kirliliği önlenmesi temizlenmesi

Noktasal Toprak Kirliliğin Tespiti ve İyileştirilmesi

1. Kirlenme varlığını saptama

  −   Jeofizik yöntemler ile ölçümler

  −   Karot sondajları

  −   Jeolojik ve çevresel gözlemleme

2. Kirlenme alanı ve derinliğini saptama

  −   Jeofizik ölçümlerin analizleri

  −   Karot ve karot sıvıları analizleri

  −   Kavramsal yeraltı kirliliği modeli oluşturma

3. Kirlenmenin giderilmesi için yöntem belirleme ve uygulama

  −   Yeraltı toprak temizliği (hafriyat ile veya su ile süpürme)

  −   Yeraltı su temizliği (su ile yıkama)

  −   Hidrokarbon buharı emme