Ex-proof havalandırma sistemi

Ex-Proof Havalandırma Sistemleri

Risk açısından kritik öneme sahip bodrum katlarda olası bir patlayıcı gaz birikimlerini otomatik olarak bodrumdan emilerek dışarı atılması ihtiyacı vardır. Bu tarz bodrum katlar için Ex-proof havalandırma sistemleri kurulmaktadır.  Bu sistemler bodrum katlardan patlayıcı gazın bertarafına yönelik olarak özel olarak dizayn edilmekte ve tüm hesaplamaları buna göre yapılmaktadır.  Mevcut gaz dedektör sistemleri ile paralel  ayarlanmış alarm seviyelerinde otomatik olarak devreye girmesi sağlanarak istasyonlarda risklerin minumuma indirilmesinde büyük önem arz etmektedir.