Seperatör Yağ Yakıt Ayırıcı

Yağ / akaryakıt ayırıcıları Seperatör

EN 858 uyarınca, akaryakıt istasyon sahasında yer alan ızgaralar vasıtası ile toplanan pis su, yağmur ve çevre suları Yağ / yakıt ayırıcıları, yakalayıcılar, interseptörlerden geçirilerek  akaryakıt, petrol ve madeni yağların atık sudan ayrışmasını ve bu sayede kanalizasyon sistemlerini uygun şekilde deşarjını sağlar. Deşarj değeri olarak hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için 0,85 ile 0,95 g/cm³ ‘dür