Shut off pano acil durumda  elektriği keser

Shut Off Pano

Bodrumlu istasyonlarda kurulan gaz dedektör sistemleri ile entegre olup, acil durumlarda istasyonun elektriğini kesmesi için dizayn edilmiş özel bir panodur. Bodrum katlarında oluşabilecek parlama ve patlamayı engellemek için alınması gereken en önemli tedbir tüm elektrikli ekipmanları enerjisiz bırakmaktır. Bu yüzden gds sistemleri ile birlikte shut-off pano ile acil durum elektrik kesme sisteminin kazanımı çok önemlidir. Aynı zamanda sistem bünyesine saha acil stop butonunu dahil edilebilmektedir. İstasyon bodrum katında ex-proof havalandırma sistemi mevcut ise otomatik olarak çalışmasını sağlayarak birikmiş olan patlayıcı gazın dışarı atılmasını sağlayacaktır. Shut-off pano sistemi kurulumunda kritik öneme sahip diğer sistem ve ekipmanların (yangın hidroforu, kamera sistemleri, yangın alarm sistemleri, ex-proof havalandırma vb.) acil durumlarda istasyon elektriği kesilse bile çalışması sağlanmaktadır.